Norvegijoje bus uždrausti pusiau automatiniai ginklai
Nor­ve­gi­ja im­asi veiks­mų iki 2021-ųjų, kai bus mi­ni­mos 10-osios An­der­so Beh­rin­go Brei­vi­ko su­reng­tų žu­dy­nių me­ti­nės, užd­raus­ti ša­ly­je ci­vi­liams įsi­gy­ti pu­siau au­to­ma­ti­nių šau­na­mų­jų gink­lų.

Iš tokių ginklų A. B. Breivikas 2011 metais nušovė 69 žmones, daugiausia paauglius.

Peteris Frolichas iš parlamento Teismų komiteto trečiadienį sakė, kad privatūs asmenys, įskaitant medžiotojus, „neturėtų turėti teisės Norvegijoje gauti tokių ginklų“.

Pasak P. Frolicho, „didžioji dauguma“ Norvegijos 169 vietų parlamente remia šį centro dešinės vyriausybės pasiūlymą. Balsavimo data kol kas nepaskirta.

A. B. Breivikas atlieka 21 metų įkalinimo bausmę už 2011 metų ataką, kurios metu iš pradžių prie vyriausybės pastato Osle susprogdino užminuotą automobilį, o paskui šaudė kairiojo sparno Darbo partijos jaunimo vasaros stovykloje Utiojos saloje. Osle žuvo aštuoni žmonės, o netoliese esančioje Utiojoje – dar 69.