Norintiems JAV vizos teks pateikti ir socialinių tinklų informaciją
Ke­liau­jan­tie­ji į Jung­ti­nės Vals­ti­jas jau grei­tai tu­rės pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie sa­vo so­cia­li­nių tink­lų ta­pa­ty­bes, anks­tes­nius te­le­fo­no nu­me­rius ir elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­sus. Skai­čiuo­ja­ma, kad to­kie rei­ka­la­vi­mai pa­lies 10 mln. žmo­nių per me­tus.

Remiantis penktadienį JAV valstybės departamento paskelbtais planais, norintieji gauti Amerikos vizą – turistai ar siekiantys imigruoti – gaus socialinių tinklų sąrašą ir privalės nurodyti, kuriais iš jų naudojasi ar naudojosi per pastaruosius penkerius metus.

„Kiti klausimai bus susiję su per pastaruosius penkerius metus naudotais telefono numeriais, elektroninio pašto adresais, o taip pat su tarptautinėmis kelionėmis“, – nurodoma pranešime, paskelbtame JAV federalinės vyriausybės oficialiame leidinyje „Federaliniame registre“.

Kai pernai pirmą kartą pradėta kalbėti apie šias naujas taisykles, kurios būtų dalis to, ką JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pavadino „ekstremalia patikra“, pilietinių laisvių grupės ėmė skambinti pavojaus varpais dėl privatumo.

Tačiau Amerikos pareigūnai sako, kad taip jie galės geriau identifikuoti potencialius ekstremistus, tokių, kaip ir vienas iš užpuolikų, atsakingų už 2015 metų gruodžio mėnesio šaudynes San Bernardine, gavęs vizą, nors socialiniuose tinkluose pasisakė už džihadą.

Praėjusiais finansiniais metais prašymus dėl JAV imigranto vizos pateikė 559 536 žmonės, o 9 681 913 žmonių kreipėsi dėl įvairių lankytojo vizos formų.

Po pranešimo apie planuojamas naujas taisykles prasideda 60 dienų laikotarpis, per kurį suinteresuotos institucijos ir visuomenės nariai gali teikti komentarus dėl taisyklių pakeitimo. Naujosios taisyklės, jeigu joms bus pritarta, įsigaliotų gegužės 29 d.