Nobelio taikos premijos laureatė Malala Yousafzai aplankė savo gimtąjį miestą Pakistane
Pa­kis­ta­nie­tė No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tė Ma­la­la You­saf­zai šeš­ta­die­nį at­vy­ko į sa­vo gim­tą­jį mies­tą Min­go­rą pir­mą­kart nuo 2012 me­tų, kai vie­nas Ta­li­ba­no ko­vo­to­jas per­šo­vė jai gal­vą dėl pa­stan­gų pro­pa­guo­ti mer­gai­čių švie­ti­mą.

Griežto saugumo sąlygomis M. Youzafzai kartu su savo tėvais šeštadienio rytą atskrido į Svato slėnį.

Pasak aktyvistės dėdės Mahmoodulo Hassano, Malala aplankė savo vaikystės namus ir planuoja susitikti su draugais ir giminaičiais.

Ankstesnę dieną saugumo priemonės Mingoroje buvo pastebimai sustiprintos.

2012 metų spalio 9-ąją Svato slėnyje užpuolikas įlipo į jos mokyklinį autobusą, paklausė, kuri yra Malala, ir šovė į ją. Sunkiai sužeista M. Yousafzai liko gyva ir tapo pasauliniu žmogaus teisių simboliu ir garsia kovotoja už mergaičių švietimą.

Ji buvo gydoma Didžiosios Britanijos mieste Birmingame, kur baigė mokyklą. 2014 metais jai buvo paskirta Nobelio taikos premija.

Dabar M. Yousafzai tęsia savo kampaniją už mergaičių švietimą ir studijuoja Oksfordo universitete.