Niujorko policija reaguoja į naujus pranešimus apie įtartinus siuntinius
Ak­to­riaus Ro­ber­to de Ni­ro ad­re­su Niu­jor­ko Trai­be­kos ra­jo­ne at­ėjo siun­ti­nys su įta­ria­mu sprogs­ta­muo­ju už­tai­su, pra­ne­šė te­le­vi­zi­ja NBC, ci­tuo­da­ma šal­ti­nius.

Pasak šaltinių, užtaisas yra panašus į tuos, kurie anksčiau buvo išsiuntinėti virtinės amerikiečių politikų adresais. Virtinė žiniasklaidos priemonių pranešė, kad siuntinys atėjo į aktoriui priklausantį restoraną, iš kurio teko evakuoti žmones. Pranešimuose taip pat nurodoma, kad aktorius nevengė kritikuoti JAV prezidentą Donaldą Trumpą.

Niujorko policija pranešė, kad reaguoja į naujus pranešimus apie įtartinus siuntinius.

Kol kas neaišku, ar šis policijos pranešimas susijęs su vamzdinėmis bombomis, kurių buvo išsiųsta vakar. Niujorko policijos departamentas pranešė, kad ketvirtadienio pranešimas siejamas su įvykiu Manhatano Traibekos rajone. Ketvirtadienio rytą iš šio rajono išvažiavo išminuotojų automobilių vilkstinė.

Trečiadienį siuntinius su sprogstamaisiais užtaisais gavo virtinė politikos veikėjų. Iki šiol pranešta apie septynis tokius siuntinius, kuriuos gavo D. Trumpo kritikai, pranešė NBC.

Trečiadienį Slaptoji tarnyba pranešė, kad jos pareigūnai perėmė du įtartinus paketus, nusiųstus buvusiai valstybės sekretorei Hillary Clinton ir buvusiam prezidentui Barackui Obamai (Barakui Obamai).

Taip pat pranešta, kad vienas įtartinas siuntinys buvo gautas ir CNN biure Niujorke; biuro darbuotojai buvo evakuoti.

Sipapress nuotrauka

Niujorko meras Billas de Blasio šiuos incidentus pavadino teroristiniais aktais.

Nė vienas iš gautų siuntinių nesprogo, žmonės dėl jų nenukentėjo.