Niujorko gubernatorius praneša apie į jo biurą atsiųstą įtartiną įrenginį
Niu­jor­ko gu­ber­na­to­rius de­mo­kra­tas And­rew Cuo­mo tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad į jo biu­rą Man­ha­ta­ne taip pat bu­vo at­siųs­tas įtar­ti­nas įren­gi­nys; šis jo pra­ne­ši­mas pa­si­ro­dė ne­tru­kus po to, kai įta­ria­mos vamz­di­nės bom­bos bu­vo nu­siųs­tos į te­le­vi­zi­jos CNN biu­rą ir bu­vu­sios kan­di­da­tės į JAV pre­zi­den­tus Hil­la­ry Clin­ton na­mus šio­je vals­ti­jo­je.

„Į mano biurą Manhatane buvo atsiųstas kažkoks įrenginys“, – per spaudos konferenciją pranešė A. Cuomo.

Gubernatorius, nevengiantis kritikuoti JAV prezidento Donaldo Trumpo ir sieksiantis trečios kadencijos Niujorko valstijos vadovo poste, sakė, kad „visai nenustebtų“, jei būtų pranešta ir apie daugiau tokių įtartinų įrenginių.

Trečiadienį JAV Slaptoji tarnyba pranešė, kad jos pareigūnai perėmė du įtartinus paketus, nusiųstus buvusiai valstybės sekretorei ir kandidatei į prezidentus H. Clinton ir buvusiam prezidentui Barackui Obamai.

Taip pat pranešta, kad įtartinas siuntinys buvo gautas ir CNN biure Niujorke; biuro darbuotojai evakuoti.

FTB operatyvinis skyrius Niujorke dar nurodė žinantis apie įtartiną paketą, rastą prie H. Clinton namų Čapakvoje Vestčesterio apygardoje, ir kad jungtinė kovos su terorizmu grupė atlieka tyrimą.

Incidentai įvyko kelios dienos po to, kai sprogstamasis užtaisas buvo rastas pašto dėžėje prie JAV milijardieriaus George'o Soroso namų Niujorke. Šis liberalių pažiūrų filantropas yra dešiniojo sparno grupių taikinys.

Jo rezidencijos turtuolių rajone Bedforde – netoli Clintonų namų Vestčesterio apygardoje – darbuotojas įtartiną paketą pašto dėžėje rado pirmadienį. Vėliau užtaisą neutralizavo išminuotojų būrio technikai.

Laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad nauji paketai buvo panašūs į rastąjį prie G. Soroso namų.