Nigelas Farage'as galbūt pritartų dar vienam referendumui dėl „Brexit“
Bri­ta­ni­jos eu­ros­kep­tiš­kų pa­žiū­rų po­li­ti­kas Ni­ge­las Fa­ra­ge'as ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad ga­lė­tų pri­tar­ti an­tram re­fe­ren­du­mui dėl Bri­ta­ni­jos na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je tam, kad bū­tų su­žlug­dy­tos bet ko­kios to­les­nės na­rys­tės Bend­ri­jo­je vil­tys.

„Galbūt – tik galbūt – mes turėtumėme surengti antrą referendumą dėl narystės ES. Tai išspręstų šį klausimą vienai kartai ir ilgiems laikams“, – paskelbė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Jungtinėje Karalystėje 2016 metų birželio mėnesį vykusiame referendume 52 procentai rinkėjų nubalsavo už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. N. Farange'as buvo aktyvus „Brexit“ kampanijos dalyvis.

Tuo metu buvęs premjeras Tony Blairas ir kiti proeuropietiški politikai sako, kad balsuodami gyventojai tada dar nežinojo tokio išstojimo pasekmių, todėl šalis turėtų surengti dar vieną referendumą.

Buvęs Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partijos (UKIP) lyderis N.Farage'as interviu televizijai „Channel 5“ sakė, kad galbūt palaikys dar vieną plebiscitą šiuo klausimu, kad pagaliau liautųsi tas „Brexit“ priešiškų politikų „stenėjimas ir inkštimas“.

Politikas sakė manąs, kad antrajame referendume prieš narystę ES pasisakytų dar daugiau rinkėjų.

Visuomenės apklausų rezultatai rodo, kad „Brexit“ priešininkų ir šalininkų Jungtinėje Karalystėje yra maždaug po lygiai.

Tačiau dabartinis UKIP lyderis Henry Boltonas sako, kad jo partija nepritars dar vienam referendumui, nes tai „keltų grėsmę mūsų demokratijos principams“.

Tokiai pozicijai pritarė ir premjerės Theresos May atstovas Jamesas Slackas.

„Mes nerengsime antro referendumo“, – pareiškė jis.