Nicolasui Maduro – ispanų ultimatumas
Is­pa­ni­ja šeš­ta­die­nį pa­tei­kė spau­džia­mam Ve­ne­sue­los ly­de­riui Ni­co­las Ma­du­ro ul­ti­ma­ti­mą, par­eiš­ku­si, kad pri­pa­žins ša­lies pre­zi­den­tu opo­zi­ci­jos ly­de­rį Jua­ną Guai­do, jei­gu vy­riau­sy­bė per aš­tuo­nias die­nas ne­pas­kelbs pir­ma­lai­kių rin­ki­mų.

„Jeigu per aštuonias dienas Venesueloje nebus paskelbti sąžiningi, laisvi ir skaidrūs rinkimai, Ispanija pripažins Juaną Guaido Venesuelos prezidentu“, – per televiziją paskelbė Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas.

Šis pareiškimas yra tiesmukiausias, paskelbtas kurios nors Europos Sąjungos valstybės. Šiuo metu 28 šalių blokas rengia bendrą pareiškimą, kokia yra jo pozicija krizės Venesueloje atžvilgiu.

35 metų J. Guaido, Nacionalinio Susirinkimo pirmininkas, trečiadienį pasiskelbė Venesuelos laikinuoju prezidentu per didelį opozicijos mitingą.

Jis mėgina nuversti socialistą N. Maduro, anksčiau šį mėnesį prisaikdintą antrai kadencijai po prieštaringai vertinamų rinkimų.

N. Maduro perrinkimą gruodį ginčija opozicija ir kritikuoja tarptautinė bendruomenė, bet prezidentą iki šiol remia įtakinga Venesuelos kariuomenė.

JAV, Brazilija, Argentina ir kai kurios kitos jau yra pripažinusios Venesuelos laikinuoju vadovu J. Guaido.

Ispanija palaiko glaudžius ryšius su savo buvusia kolonija. Venesueloje gyvena apie 200 tūkst. Ispanijos piliečių.

Nuo pasiskelbimo laikinuoju lyderiu J. Guaido atmeta N. Maduro pasiūlymus surengti derybas ir kvietė savo šalininkus į „didžiulę demonstraciją“.