Nicolas Maduro ketina dar labiau nugręžti Venesuelą?
Ve­ne­sue­los opo­zi­ci­jos ly­de­ris Jua­nas Guai­do pir­ma­die­nį ap­kal­ti­no ša­lies pre­zi­den­tą Ni­co­las Ma­du­ro mė­gi­nant ne­tei­sė­tai per­ves­ti iki 1,2 mlrd. JAV do­le­rių (1,05 mlrd. eu­rų) iš vals­ty­bės iž­do į vie­ną ban­ką Urug­va­ju­je.

Pasak jo, N. Maduro siekia perkelti šiuos pinigus iš Venesuelos ekonominės ir socialinės plėtros banko į Urugvajų. Laikinuoju prezidentu pasiskelbęs Nacionalinio Susirinkimo pirmininkas taip pat paragino Montevidėją „neprisidėti prie vagystės“.

„Kalbame apie (sumą) nuo 1 mlrd. iki 1,2 mlrd. JAV dolerių (0,87–1,05 mlrd. eurų)“, – sakė J. Guaido, kurį anksčiau pirmadienį daugiau kaip 15 Europos šalių pripažino Venesuelos laikinuoju vadovu.