Nicolas Maduro atmetė europiečių ultimatumą
Ve­ne­sue­los ly­de­ris Ni­co­las Ma­du­ro sek­ma­die­nį at­me­tė Eu­ro­pos ša­lių rei­ka­la­vi­mus su­reng­ti pir­ma­lai­kius rin­ki­mus ir par­eiš­kė, kad jo vals­ty­bė nė­ra su­si­ju­si su Eu­ro­pa.

„Jos turėtų atsiimti šitą ultimatumą. Niekas mums negali paskelbti ultimatumo“, – pareiškė N. Maduro interviu televizijai „CNN Turk“.

Ispanija, Prancūzija ir Vokietija šeštadienį pateikė spaudžiamam Venesuelos lyderiui ultimatumą ir perspėjo, kad pripažins opozicijos vadovą Juaną Guaido šalies prezidentu, jei vyriausybė per aštuonias dienas nepaskelbs pirmalaikių rinkimų.