Nežinomybė dėl „Brexit“ kelia minčių apie antrą referendumą
Di­dė­jant ne­ži­no­my­bei dėl „Bre­xit“, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je dau­gė­ja vil­čių, kad bus su­reng­tas an­tras re­fe­ren­du­mas dėl ša­lies na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), ta­čiau yra ir di­de­lių kliū­čių – nuo da­tos pa­si­rin­ki­mo iki tei­si­nių su­nku­mų abie­jo­se La­man­šo pu­sė­se.

Premjerei Theresai May sunkiai sekasi įtikinti britų įstatymų leidėjus per gruodžio 11 dieną numatytą balsavimą parlamente pritarti jos suderėtai ir prieš savaitę ES vadovų oficialiai patvirtintai „Brexit“ sutarčiai.

Kol kas visiškai neaišku, kas bus, jei, kaip daugelis mano, sutartis bus atmesta. Vis dėlto antro referendumo šalininkai mano, kad tai atvertų galimybę pakviesti britus pagalvoti dar kartą, ar jie nori išstoti iš ES.

„Kampanija už antrą referendumą stiprėja,“ – sakė tyrimų konsultavimo įmonės „TS Lombard“ analitikas Constantine'as Fraseris.

„Nepasakyčiau, kad (referendumas) yra tikėtinas, bet tokia galimybė sparčiai didėja,“ – pridūrė jis.

JK narystės ES šalininkų grupė „Best for Britain“ šeštadienį pradėjo naują reklaminę kampaniją, skirtą „svarbių parlamento narių, tokių kaip Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas“, rinkėjams.

Manoma, kad opozicinės partijos, kuri iki šiol nepareiškė tvirtos nuomonės šiuo klausimu, parama yra itin svarbi, siekiant surengti naują referendumą.

Leiboristų atstovas finansų klausimams Johnas McDonnellas suteikė vilčių, kad partijos vadovybė gali būti linkusi palaikyti tokią idėją. Šis politikas antradienį pareiškė, kad leiboristai „neišvengiamai“ pritars antram referendumui, jei nepavyks pasiekti pirmalaikių parlamento rinkimų.

Dar labiau tokias viltis penktadienį sustiprino Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas.

Per Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Buenos Airėse jis pareiškė, kad jei britų parlamentas atmestų išstojimo iš ES sutartį, liktų tik dvi galimybės: jokio susitarimo arba jokio „Brexit“.