Netanyahu ragina Lenkiją neperrašinėti istorijos
Iz­rae­lio prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu sek­ma­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­lis „nie­ka­da ne­leis per­ra­šy­ti is­to­ri­nių tie­sų“ apie Ho­lo­kaus­tą.

Izraelio politikas apkaltino Lenkijos ministrą pirmininką Mateuszą Morawieckį (Mateušą Moraveckį) antisemitizmu, nes ankstesnę dieną per Miuncheno Saugumo konferenciją šis pareiškė, kad prie Holokausto prisidėjo ne tik lenkai, bet ir „žydų kaltininkai“.

B. Netanyahu Miuncheno Saugumo konferencijoje prisiminė 6 mln. žydų, kuriuos „nužudė naciai ir jų kolaborantai“.

„Niekada to nepamiršime ir niekada neleisime perrašyti istorinės tiesos“, – pridūrė jis.

M. Morawieckio žodžiai pademonstravo „nesugebėjimą suprasti istorijos ir jautrumo mūsų žmonių tragedijai stygių“, teigiama Izraelio ministro pirmininko pranešime.

Varšuva savo ruožtu gina savo premjerą, kurio pasisakymą B. Netanyahu pavadino „siaubingu“ ir prilygstančiu Holokausto neigimui.

„Premjero Mateuszo Morawieckio komentarais per diskusiją Miunchene jokiu būdu nebuvo siekiama paneigti Holokaustą arba žydų aukoms suversti atsakomybę dėl Holokausto, kuris buvo nacistinės Vokietijos vykdytas genocidas“, – sekmadienį pareiškė Lenkijos ministro pirmininko atstovė Joanna Kopcinska (Joana Kopcinska).

Lenkijos premjero atstovė tvirtino, kad jis „ne kartą kategoriškai paprieštaravo Holokausto – Europos žydų žudynių – bei visų formų antisemitizmo neigimui“.

M. Morawieckio pasisakymas apie Holokaustą dar labiau pakurstė beprecedentį diplomatinį ginčą, praėjusį mėnesį įsiplieskusį tarp Lenkijos ir žydų valstybės.

Lenkija ir Izraelis nesutaria dėl neseniai lenkų priimto prieštaringai vertinamo vadinamojo Holokausto įstatymo, kuris numato baudas ir laisvės atėmimo iki trejų metų bausmes už pareiškimus, kad lenkų tauta ir valstybė yra kaip nors atsakinga už nacių nusikaltimus karo metais Vokietijos okupuotoje Lenkijoje. Taip pat numatyta bausmė už formuluotės „Lenkijos mirties stovyklos“ naudojimą kalbant apie nacistinės Vokietijos koncentracijos stovyklas.

Šeštadienį vienas žurnalistas papasakojo, kaip jo motinai, sužinojusiai, kad jos kaimynai rengiasi ją įduoti, vos pavyko pabėgti nuo gestapo Lenkijoje, ir pasiteiravo M. Morawieckio, ar tokios istorijos papasakojimas dabar būtų laikomas nelegaliu jo šalyje.

Lenkijos premjeras jam atsakė: „Už pasakymą, kad ten buvo lenkų, žydų, rusų, ukrainiečių ir vokiečių kaltininkų, nebus baudžiama, tai nebus laikoma nusikaltimu.“

Šis jo pareiškimas sulaukė daugybės neigiamų reakcijų. Dėl to J. Kopcinska sekmadienį bandė paaiškinti premjero žodžius ir tvirtino, kad jie „turėtų būti suprasti kaip nuoširdus raginimas atvirai diskutuoti apie nusikaltimus, padarytus prieš žydus per Holokaustą, neatsižvelgiant į įsitraukusiųjų į kiekvieną iš šių nusikaltimų tautybę“.

„Kiekvienas nusikaltimas turėtų būti vertinamas atskirai, ir atsakomybė už jokį nedorą veiksmą neturėtų būti užkrauta visoms tautoms, kurias buvo užkariavusi ir pavergusi nacistinė Vokietija“, – sakė M. Morawieckio atstovė.