Nepavykus reformoms atsistatydina Suomijos vyriausybė
Suo­mi­jos prem­je­ras Ju­ha Si­pi­la penk­ta­die­nį įtei­kė sa­vo cen­tro de­ši­nės vy­riau­sy­bės at­sis­ta­ty­di­ni­mo raš­tą, pa­skel­bė ša­lies pre­zi­den­tū­ra.

Vyriausybė likus penkioms savaitėms iki balandžio 14 dieną numatytų parlamento rinkimų traukiasi dėl to, kad nesugebėjo prastumti socialinių ir sveikatos apsaugos reformų paketo, nurodoma pranešime.

„Ministras pirmininkas 10 val. (ir Lietuvos laiku) įteiks vyriausybės atsistatydinimo raštą“, – kiek anksčiau pranešė prezidentūra.