Nepaisydamas Donaldo Trumpo grasinimų link JAV artėja migrantų karavanas
Spa­lio 13 die­ną apie 1 tūkst. hon­dū­rie­čių, bėg­da­mi nuo skur­do ir gau­jų ka­rų, iš San Ped­ro Su­los mies­to au­to­bu­sų sto­ties pės­čio­mis pa­trau­kė Jung­ti­nių Vals­ti­jų link. Jie ieš­ko prie­globs­čio ir ga­li­my­bių pra­dė­ti gy­ve­ni­mą iš nau­jo. Tai su­kė­lė di­džiu­lį JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po pa­si­pik­ti­ni­mą. Ir nors jis gra­si­na nu­trauk­ti par­amą Cen­tri­nės Ame­ri­kos vals­ty­bėms bei pa­siųs­ti ar­mi­ją, ku­ri už­da­ry­tų pa­sie­nį su Mek­si­ka, ka­ra­va­no da­ly­vių skai­čius tik di­dė­ja ir jis po tru­pu­tį ar­tė­ja prie JAV sie­nos.

Perėję Hondūrą ir Gvatemalą, savaitgalį migrantai pasiekė Meksiką. Vilkstinei judant, prie jos dėjosi asmenys iš kitų Centrinės Amerikos valstybių. Skaičiuojama, kad keliauja apie 7 tūkst. migrantų, bet tikslus skaičius nėra žinomas, nes kai kurie žmonės vis dar lūkuriuoja prie Gvatemalos ir Meksikos pasienio.

Migrantai nusprendė būriu keliauti link Jungtinių Valstijų, manydami, kad ilgą ir pavojingą kelionę saugiau įveikti su didele žmonių grupe.

Ir nors tai nėra pirmas kartas, kai migrantai iš Centrinės Amerikos būriu bando pasiekti Jungtines Valstijas, vis dėlto toks didelis jų skaičius yra beprecedentis.

Jei migrantai toliau keliaus pėsčiomis ir niekas jiems perdėm nekliudys, prireiks dar kelių savaičių, kad jie pasiektų Jungtinių Valstijų sieną.

Ar Meksika sustabdys?

Vos vilkstinei pajudėjus, D. Trumpas ne sykį reikalavo, kad Hondūro, Gvatemalos, Meksikos valstybės sustabdytų keliaujančius migrantus ir sutrukdytų jiems pasiekti Jungtines Valstijas.

Hondūro prezidentas Juanas Orlando Hernandezas ragino savo šalies piliečius nesidėti prie karavano. Jis taip pat pasiuntė autobusų į Meksikos ir Gvatemalos pasienį, kad sugrąžintų persigalvojusius ar pervargusius asmenis.

Meksikos prezidentas Enrique Pena Nieto pirmadienį pareiškė, kad migrantų karavanui bus sunku įgyvendinti savo tikslus, jei jo dalyviai negerbs šalies imigracijos įstatymų. „Visiems, nusprendusiems ir toliau judėti su karavanu, kuris veikia už teisinės tvarkos ribų, aš pagarbiai sakau ir noriu, kad jums būtų visiškai aišku: jei ir toliau taip elgsitės, jums bus sunku pasiekti savo tikslus, ar tai būtų ketinimas patekti į Jungtines Valstijas, ar pasilikti Meksikoje“, – sakydamas kalbą šalies sostinėje Meksike teigė prezidentas.

Meksikos policijos pareigūnai bandė užtverti tiltą, jungiantį šalį su Gvatemala, tačiau daliai migrantų pavyko į Meksiką patekti nelegaliai, perplaukus Sučjatės upę. Vėliau migrantams einant greitkeliu Meksikos pareigūnai jų stabdyti nebandė. Žiniasklaida net pranešė, kaip riaušių policijos pareigūnai atvyko lyg ir stabdyti migrantų, tačiau vėliau, galbūt pamatę, kiek jų daug, tiesiog papozavo tarptautinės žiniasklaidos priemonėms ir pasitraukė.

Vis dėlto Meksikos pareigūnai tvirtina, kad jie ragina migrantus pateikti prašymus dėl prieglobsčio jų šalyje. Pasak jų, šiuo pasiūlymu pasinaudojo per tūkstantį vilkstinės dalyvių. Jei šie prašymai bus atmesti, migrantai bus deportuoti į savo valstybes.

Tuo metu paprasti Meksikos gyventojai kaip galėdami stengėsi migrantams padėti. Kai kurie meksikiečiai siūlėsi juos pavėžėti, kiti nešė jiems drabužių, maisto, vandens ir kitų reikmenų.

D. Trumpas siunta

JAV prezidentas įspėjo, kad dėl artėjančio karavano šalyje paskelbs nepaprastąją padėtį, ir pagrasino Centrinės Amerikos valstybėms sumažinti teikiamą paramą. „Gvatemala, Hondūras ir Salvadoras nesugebėjo atlikti savo darbo ir sustabdyti išvykstančių žmonių, kad užkirstų jiems kelią nelegaliai pakliūti į JAV. Dabar mes pradėsime nutraukinėti ar reikšmingai mažinti didžiulę nuolat joms teikiamą užsienio pagalbą“, – savo tviterio paskyroje rašė D. Trumpas.

Jis taip pat tvirtino, kad tarp keliaujančių migrantų yra nusikaltėlių ir asmenų iš Vidurio Rytų.

Net kai ekspertai paneigė tokią informaciją, D. Trumpas net nesiruošė atsitraukti. Baltuosiuose rūmuose susirinkusiems žurnalistams jis pareiškė: „Paimkite savo kameras, nueikite į minios vidurį ir apsidairykite. Rasite MS-13 narių, žmonių iš Vidurio Rytų, rasite visko. Ir žinote ką? Mes neįsileisime jų į šalį. Norime saugumo.“

MS-13, dar žinoma kaip „Mara Salvatrucha“, yra viena iš nusikalstamų gaujų, atsakingų už smurto bangą Gvatemaloje, Hondūre ir Salvadore.

Kartu su karavanu keliauja daugybė tarptautinės žiniasklaidos atstovų, tačiau nė vienas jų nepranešė, jog prie Centrinės Amerikos migrantų būtų prisidėję iš Vidurio Rytų regiono atvykusių asmenų. Dauguma žurnalistų pasakoja apie žmones, kurie tapo migrantais bėgdami nuo gaujų smurto.

Kaip rašo naujienų agentūra AP, jie nusprendė būriu keliauti link Jungtinių Valstijų, manydami, kad ilgą ir pavojingą kelionę saugiau įveikti su didele žmonių grupe. Be to, tokios vilkstinės yra daug patrauklesnės skurdžiai gyvenantiems asmenims, nes žmonių gabentojai už pervežimą į Jungtines Valstijas reikalauja maždaug 10 tūkst. JAV dolerių (8,7 tūkst. eurų).

Vos dviem savaitėms likus iki vidurio kadencijos rinkimų, D. Trumpas karavanu siekia pasinaudoti, kad mobilizuotų savo rėmėjus, kurie paprastai daug labiau nei demokratai nerimauja dėl nelegalios migracijos.

Pirmadienį jis paragino amerikiečius dėl visų migrantų kaltinti demokratus, sakydamas: „Prisiminkite vidurio kadencijos rinkimus.“