Neonacių eitynės šįkart buvo blankesnės
Bal­tų­jų ra­sės vir­še­ny­bės ša­li­nin­kų ei­ty­nės, su­reng­tos sek­ma­die­nį prie Bal­tų­jų rū­mų, pri­trau­kė ne­di­de­lį skai­čių ne­ona­cių ir nu­blan­ko prieš daug di­des­nę jų opo­nen­tų de­mons­tra­ci­ją, ku­rio­je da­ly­va­vo šim­tai pro­tes­tuo­to­jų.

Ankstyvą popietę apie 20 baltųjų ultranacionalistų su policijos palyda atvyko iš kaimyninio Vienos miestelio Virdžinijos valstijoje į Fogi Botomo metropoliteno stotį Vašingtone. Ten jų laukė didesnė – apie 300 – priešingos stovyklos atstovų grupė, triukšmingai skanduojanti „Nešdinkitės iš mano miesto!“ ir „Gėda!“

Nužygiavusi iki Lafajeto aikštės priešais Baltuosius rūmus neonacių grupelė buvo nuvežta policijos mikroautobusais į kitą traukinių stotį. „Žiūrėkit, šeimininkų rasė!“ – pašaipiai šūktelėjo vienas iš oponentų demonstracijos dalyvių. Iki dienos pabaigos liko tik šešių asmenų grupė.

Prapliupęs smarkus lietus paskatino vadinamąją „Suvienytos dešinės“ demonstraciją užbaigti anksčiau, nei planuota. Per šį renginį, pramintą „baltųjų pilietinių teisių eitynėmis“, be kita ko, planuota pareikšti protestą dėl socialinių tinklų sprendimo nutildyti kai kuriuos ultradešiniųjų veikėjų balsus.

Eitynių organizatoriai šalininkus ragino atsinešti tik JAV arba Konfederatų vėliavų ir nenaudoti jokių neonacių simbolių. Taip pat buvo raginama vengti pikto atsako į oponentų protestus. Dauguma susirinkusių ultradešiniųjų demonstrantų buvo užsidėję kaukes arba slėpė savo veidus. Priešininkų stovyklos protestuotojai šaipėsi, kad šiai grupei stinga drąsos net parodyti savo veidus.

Siekdama, kad nepasikartotų chaosas, kilęs per lygiai prieš metus įvykusias radikalų eitynes Virdžinijos valstijos mieste Šarlotsvilyje, Vašingtono policija uždarė gatves ir plieniniu žiedu apjuosė vieną parką, kad baltųjų viršenybės šalininkai ir jų priešininkai nesusigrumtų.

Po pernykščių eitynių Donaldas Trumpas sulaukė visuomenės sluoksnių kritikos, nes atrodė, kad prezidentas nelinkęs pasmerkti kraštutinės dešinės stovyklos atstovų, kurių nuo pat išrinkimo buvo tvirtai palaikomas. Jis savo „Twitter“ paskyroje ne kartą yra pasidalijęs baltųjų nacionalistų medžiaga.