Nemokamas transportas duoda ekonominės naudos
Es­ti­jos vy­riau­sy­bė ke­ti­na pa­siū­ly­ti sa­vo pi­lie­čiams ne­mo­ka­mas ke­lio­nes au­to­bu­sais – taip ti­ki­ma­si pa­gy­vin­ti eko­no­mi­ką kai­miš­ko­se vie­to­vė­se.

Pagal naująją autobusų schemą jau nuo liepos 1 dienos estai turės galimybę nemokamai važinėti priemiestiniais maršrutais. Pasak Ekonomikos ministerijos atstovo Rasmuso Ruudos, tai turėtų paskatinti keliones ir įsidarbinimą. Schema iš pradžių neapims visos 1,3 mln. gyventojų turinčios šalies, nes kai kurios apygardos nusprendė neprisidėti prie jos.

2013 metais Talinas tapo pirmąja Europos Sąjungos sostine, kurioje viešuoju transportu vietos žmonės galėjo naudotis nemokamai. Iš pradžių registruoti gyventojai, pažymėję specialią žalią kortelę, turėjo galimybę už dyką važinėti autobusais, tramvajais, o vėliau – ir traukiniais. Šią programą sostinė vadina didele sėkme. Miesto pareigūnai yra sakę, kad ji leido sukurti darbo vietų ir gerokai padidino surenkamus mokesčius.