Nemato galimybės „Brexit“ be sutarties
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jea­nas-Clau­de'as Junc­ke­ris ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad nors iš­va­ka­rė­se įvy­ko kons­truk­ty­vios de­ry­bos su bri­tų mi­nis­tre pir­mi­nin­ke The­re­sa May, jis ir to­liau pe­si­mis­tiš­kai ver­ti­na pers­pek­ty­vą Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai ki­tą mė­ne­sį iš­veng­ti chao­tiš­ko iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos.

Vienoje ES konferencijoje J.-C. Junckeris sakė, kad „Brexit“ be sutarties „turės baisių ekonominių ir socialinių padarinių Britanijoje ir žemyne“.

Jis sakė, jog kaip įmanydamas stengiasi, kad „būtų išvengta blogiausio“, tačiau pridūrė: „Dėl šio reikalo nesu labai optimistiškai nusiteikęs.“

Trečiadienį vakare Th. May ir J.-C. Junckeris surengė „konstruktyvias derybas“ ES būstinėje. Pasak jų, derybininkai skubiai ieškos kelio iš „Brexit“ klampynės, kad Britanija kovo 29 dieną neiškristų iš bloko be sklandaus pereinamojo periodo.