Neketina atidėti „Brexit“
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May at­me­tė ra­gi­ni­mus ati­dė­ti jos ša­lies iš­sto­ji­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir sa­kė, kad tęs pa­stan­gas dėl „sky­ry­bų“ su­si­ta­ri­mo pa­tvir­ti­ni­mo bri­tų par­la­men­te.

Th. May sakė, kad toliau kalbėsis su vyriausybės ir opozicijos parlamentarais apie jų susirūpinimą dėl susitarimo, o vėliau grįš pas ES lyderius.

ES tvirtina, kad dėl išstojimo sutarties negalima derėtis iš naujo.

Th. May suderėtą „skyrybų“ su ES susitarimą parlamentas praėjusią savaitę atmetė, tad ji iki pirmadienio turėjo pateikti „atsarginį planą“.

Th. May planą ir deputatų pasiūlytas alternatyvas parlamentas svarstys sausio 29-ąją.