Nebeleis Šiaurės Korėjai apeiti sankcijų
Jung­ti­nės Vals­ti­jos ir jų są­jun­gi­nin­kės an­tra­die­nį per su­si­ti­ki­mą Van­ku­ve­ry­je, Ka­na­do­je, pa­ža­dė­jo im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią Šiau­rės Ko­rė­jai to­liau apei­ti sank­ci­jas.

Viena tokių priemonių, kaip pareiškė susitikimo šeimininkai – JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas ir Kanados užsienio reikalų ministrė Chrystia Freeland – bus laivyno saugumo operacijos, kuriomis siekiama kovoti su jūrų kontrabanda.

R. Tillersonas ir Ch. Freeland kartu su Japonijos, Pietų Korėjos bei kitų įtakingų valstybių atstovais, kurie dalyvavo šiame aukšto lygio susitikime, taip pat dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą siekti „visiškos, patikrinamos ir negrįžtamos Korėjos pusiasalio denuklearizacijos“.

Susitarimas dėl naujos taktikos, skirtos kovai su neteisėtu branduolinių medžiagų gabenimu jūra ar sankcijų draudžiamų prekių importu, yra pats konkrečiausias dvi dienas vykusio susitikimo, į kurį nebuvo pakviestos Rusija ir Kinija, rezultatas.

Nemažai stebėtojų, įskaitant Pekiną ir Maskvą, kėlė klausimą, ar prasminga rengti buvusių Korėjos karo sąjungininkų susitikimą aptarti klausimo, kurį diplomatinėmis priemonėmis galima išspręsti tik su Kinijos pagalba.

Kiti atkreipė dėmesį, kaip smarkiai skyrėsi Japonijos užsienio reikalų ministro Taro Kono, laikomo griežtojo kurso šalininku, ir kur kas nuosaikesnės Pietų Korėjos diplomatijos vadovės Kang Kyung-wha tonas. Ši per susitikimą tvirtino, kad neseniai atnaujintos abiejų Korėjų pareigūnų derybos liudija, jog sankcijos jau duoda vaisių.

Visgi pasibaigus susitikimui R. Tillersonas tvirtino, jog sąjungininkės išliks vieningos ir tęs darbą su Kinija bei Rusija siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomos Jungtinių Tautų palaikomos sankcijos, o Kim Jong Unas sutiktų sėsti prie derybų stalo tartis dėl savo šalies branduolinio nusiginklavimo.

Šiaurės Korėja kaltinama, kad mėgina apeiti jai paskelbtas drakoniškas sankcijas ir atviroje jūroje perkrauna į savo laivus užsienio laivų atplukdomas prekes.

Kai kurie ekspertai tvirtina, kad bandymai tarptautiniuose vandenyse perimti prekinius laivus gali būti palaikyti agresijos aktu ir išprovokuoti potencialiai pražūtingą Šiaurės Korėjos atsaką.

Pranešimai Vašingtone rodo, kad JAV pajėgos planuoja potencialią ataką – riboto masto smūgį, kurio tikslas būtų įtikinti Kim Jong Uną, kad saugiausia jo alternatyva būtų sureguliuoti krizę derybomis.

R. Tillersonas atsisakė kalbėti apie karinius planus, tačiau įspėjo, kad krizė artėja prie kritinio taško.

Maskva ir Pekinas neslėpė nepasitenkinimo Vankuveryje surengtu susitikimu, į kurį jų atstovai nebuvo pakviesti.

„Svarbiausios su Korėjos pusiasalio problema susijusios šalys nedalyvavo susitikime, todėl nemanau, kad šis susitikimas yra teisėtas ar atstovaujamasis“, – sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Lu Kangas.