Neatmeta susidūrimo su Turkijos pajėgomis galimybės Sirijoje
„Koa­li­ci­jos ka­riai tu­ri sa­vi­gy­nos tei­sę ir ja pa­si­nau­dos, jei iš­kils bū­ti­ny­bė“,  – taip par­eiš­kė JAV su­bur­tos tarp­tau­ti­nės koa­li­ci­jos at­sto­vas pul­ki­nin­kas. Ko­vai su dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mu „Is­la­mo vals­ty­bė“ JAV su­bur­ta tarp­tau­ti­nė koa­li­ci­ja ne­ri­mau­ja dėl ga­li­mų su­si­dū­ri­mų su Tur­ki­jos pa­jė­go­mis, vyk­dan­čio­mis ope­ra­ci­ją Si­ri­jo­je prieš kur­dų ko­vo­to­jus, pra­ne­ša te­le­vi­zi­ja „al Ja­zee­ra“.

Tokia tikimybė atsirado, kai Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad po pergalės prieš kurdus Afrine jis ketina išplėsti operaciją iki Manbidžo. Šį miestą, kaip ir Afriną, kontroliuoja kurdų kovotojai.

Manbidže, kaip praneša „al Jazeera“, yra ir tarptautinės koalicijos karių.

Rimtą susirūpinimą dėl galimų susidūrimų su turkų pajėgomis išsakė koalicijos atstovas pulkininkas Ryanas Dillonas. Jis per pokalbį su žurnalistais pažymėjo, kad koalicijos kariai turi savigynos teisę ir ja pasinaudos, jei iškils būtinybė.

„Al Jazeera“ nurodė, kad kurdų pajėgos jau budi Manbidžo prieigose ir yra pasiruošusios duoti atkirtį turkų kariams.

„Esame visiškai pasirengę atremti bet kokią ataką. Mes, žinoma, toliau koordinuojame visus Manbidžo gynybos klausimus su koalicijos šalimis“, – sakė kurdų pajėgų Manbidže atstovas Sharfanas Darvishas.

Turkija karinę operaciją „Alyvmedžio šakelė“ prieš kurdų kovotojų Liaudies apsaugos dalinius (YPG) Afrine, esančiame šalia Turkijos sienos, pradėjo šeštadienį antskrydžiais ir artilerijos apšaudymais. Sekmadienį buvo pradėta antžeminė operacijos fazė.