Naujosios Kaledonijos gyventojai referendume nepritarė nepriklausomybei nuo Prancūzijos
Nau­jo­sios Ka­le­do­ni­jos rin­kė­jai, sek­ma­die­nį bal­sa­vę re­fe­ren­du­me, nu­spren­dė, kad jų Ra­mio­jo van­de­ny­no sa­ly­nas, nuo XIX am­žiaus vi­du­rio pri­klau­san­tis Pra­ncū­zi­jai, tu­rė­tų lik­ti šios ša­lies da­li­mi, ro­do pre­li­mi­na­rūs re­zul­ta­tai.

Suskaičiavus 70 proc. balsų paaiškėjo, kad 59,5 proc. rinkėjų atmetė pasiūlymą skelbti nepriklausomybę nuo Prancūzijos, pranešė vietos televizija „Nouvelle-Caledonie la 1ere“.