Naujosios CŽV direktorės praeitis netrukdė laimėti posto
JAV Se­na­tas ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Gi­ną Has­pel nau­ją­ja Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) di­rek­to­re, nors kai ku­riems įsta­ty­mų lei­dė­jams šios vei­kė­jos kan­di­da­tū­ra ne­atro­dė pri­im­ti­na dėl jos anks­tes­nio vaid­mens įta­ria­mų te­ro­ris­tų šiurkš­čių tar­dy­mų prog­ra­mo­je.

Prezidento Donaldo Trumpo pasiūlyta kandidatė buvo patvirtinta 54 balsais prieš 45, daliai opozicijos demokratų nusprendus nesilaikyti savo partijos linijos ir pritarti kontroversiškam G. Haskel paskyrimui.

Kita vertus, prieš šią kandidatę balsavo du respublikonai, nors per Vietnamo karą nelaisvėje kankinimų patyręs respublikonų senatorius Johnas McCainas, šiuo metu kovojantis su smegenų vėžiu, buvo išvykęs į Arizoną ir balsuoti negalėjo.

61 metų G. Haspel, gerai išmananti Rusijos reikalus ir daug metų dirbusi su priedanga, perima postą, anksčiau priklausiusį Mike'ui Pompeo, neseniai D. Trumpo paskirtam valstybės sekretoriumi.