Naujos sudėties JAV Kongresas susirinko į pirmą posėdį
Abu 116-o šau­ki­mo JAV Kong­re­so rū­mai, pa­si­žy­min­tys di­džiau­sia so­cia­li­ne ir et­ni­ne įvai­ro­ve per vi­są ša­lies is­to­ri­ją, ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko į pir­mą po­sė­dį.

Atstovų Rūmams ir vėl vadovaus pirmoji į pirmininko postą paskirta moteris, per lapkritį vykusius rinkimus demokratams užsitikrinus daugumą Kongreso žemuosiuose rūmuose su daugybe naujokų įstatymų leidėjų.

Jie pasiruošę mesti iššūkį prezidentui Donaldui Trumpui, respublikonams tebekontroliuojant Senatą.

Veteranė demokratų įstatymų leidėja Nancy Pelosi ketvirtadienį antrąkart per savo politinę karjerą buvo išrinkta JAV Atstovų Rūmų pirmininke.

Demokratų partija per lapkritį vykusius rinkimus užsitikrino daugumą Kongreso žemuosiuose rūmuose su daugybe naujokų įstatymų leidėjų.

Jie pasiruošę mesti iššūkį prezidentui Donaldui Trumpui, respublikonams tebekontroliuojant Senatą.

N. Pelosi žada, kad Kongresas dirbs visiems amerikiečiams. Tačiau jos partija taip pat pasiruošusi mesti iššūkį D. Trumpui tyrimais, galinčiais sutrukdyti Baltųjų rūmų darbotvarkei.

Be to, tai yra pirmas Kongresas, susirinkęs per dalinį federalinių įstaigų uždarymą, besitęsiantį jau 13 dienų dėl prezidento reikalavimo skirti lėšų sienos statymui JAV ir Meksikos pasienyje.