Naujasis Meksikos prezidentas prakalbo apie pagalbą JAV dėl migracijos
Mek­si­kos iš­rink­ta­sis pre­zi­den­tas And­re­sas Ma­nue­lis Lo­pe­zas Ob­ra­do­ras pir­ma­die­nį nu­ro­dė pa­si­kal­bė­jęs te­le­fo­nu su JAV pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu ir pa­siū­lęs prie­mo­nių, tu­rin­čių su­ma­žin­ti mig­ra­ci­ją į Jung­ti­nes Vals­ti­jas mai­nais už Ame­ri­kos pa­gal­bą.

„Priėmiau Donaldo Trumpo skambutį telefonu ir kalbėjomės apie pusvalandį“, – kairiųjų pažiūrų politikas rašė vienoje pirmųjų savo „Twitter“ žinučių, paskelbtų po jo triuškinamos pergalės per sekmadienį įvykusius rinkimus.

„Pasiūliau aptarti universalų susitarimą, (susijusį su) plėtros projektais, kurie kurtų darbo vietas Meksikoje ir tokiu būdu mažintų migracija bei gerintų saugumą“, – pridūrė jis.

„Tonas buvo pagarbus; mūsų komandos surengs derybas“, – rašo A. M. Lopezas Obradoras.

D. Trumpas taip pat paminėjo šį pokalbį telefonu per trumpą spaudos konferenciją Ovaliajame kabinete.

„Ką tik pasikalbėjau su Meksikos išrinktuoju prezidentu, – jis sakė žurnalistams. – Manau, santykiai bus labai geri. Puikiai pasikalbėjome.“

D. Trumpo politika, nukreipta prieš laisvąją prekybą ir imigraciją, kurstė Meksikos pyktį, o A. M. Lopezas Obradoras neatrodė labiausiai tikėtinas kandidatas, galintis pagerinti ryšius su šiaurine kaimyne ir pagrindine šalies prekybos partnere.

Per rinkimų kampaniją jis žadėjo „pastatyti (D. Trumpą) į vietą“.

Tačiau sekmadienio vakarą sakydamas pergalės kalbą A. M. Lopezas Obradoras atrodė nusiteikęs nuolaidžiau ir pareiškė norįs siekti „draugystės ir bendradarbiavimo“ Jungtinėmis Valstijomis.

D. Trumpas savo ruožtu sakė, kad Meksikos vadovo pasikeitimas gali lemti svarbius pokyčius.

„Manau, jis (naujasis Meksikos prezidentas) stengsis padėti mums dėl sienos“, – tvirtino Baltųjų rūmų vadovas.

Ironiška, bet abu lyderiai kai kuo labai panašūs: abu skeptiškai vertina laisvosios prekybos sutartis ir yra linkę į populizmą, o per savo rinkimų kampanijas pasisakydavo prieš isteblišmentą ir daugiausiai rėmėsi nepatenkintais rinkėjais.