Naujasis Baltarusijos premjeras revoliucijos nežada
Nau­ja­sis Bal­ta­ru­si­jos vy­riau­sy­bės va­do­vas Ser­ge­jus Ru­mas ža­da ne­da­ry­ti „re­vo­liu­ci­nių po­sū­kių“ ša­lies eko­no­mi­kos po­li­ti­ko­je. „Ne­rei­kė­tų lauk­ti ko­kios nors pri­im­tų spren­di­mų re­vi­zi­jos ar re­vo­liu­ci­nių po­sū­kių“, – sa­kė S. Ru­mas, pir­ma­die­nį Mi­nis­trų Ta­ry­bos dar­buo­to­jams pri­sta­ty­da­mas nau­ją vy­riau­sy­bės su­dė­tį.

Premjeras pabrėžė, kad naujos vyriausybės užduotys „žinomos ir yra apibrėžtos programiniuose dokumentuose“.

„Valstybės vadovas, skirdamas naujos sudėties vyriausybę, akcentavo tokius dalykus kaip disciplina, padorumas ir sutelktumas. Be to, daug dėmesio buvo skirta gyventojų gerovės augimui: valstybės vadovas pabrėžė, kad tai pagrindinis vyriausybės darbo vertinimo kriterijus“, – kalbėjo S. Rumas.

Vyriausybės vadovas taip pat sakė, kad savo paskyrimą premjeru vertina kaip „didžiulę atsakomybę ir iššūkį“.

„Šiandien prasideda tikriausiai pats atsakingiausias mano gyvenimo etapas, pareikalausiantis maksimalios visų jėgų, įgūdžių ir patirties, įgytų dirbant ankstesnėse pareigose, koncentracijos“, – sakė S. Rumas.

Šeštadienį Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pertvarkė šalies vyriausybę ir paskyrė naujuoju premjeru S. Rumą, šiame poste pakeitusį Andrejų Kobiakovą.

Pirmuoju vicepremjeru buvo paskirtas Aleksandras Turčinas, vicepremjerais – Igoris Liašenka, Vladimiras Kucharevas ir Igoris Petrišenka, pakeitę Vasilijų Matiuševskį, Vladimirą Semašką, Anatolijų Kalininą ir Vasilijų Žarko.

Taip pat buvo paskirti nauji ekonomikos, pramonės, architektūros ir statybos, ryšių ir informatikos ministrai bei Valstybinio karinio-pramoninio komiteto pirmininkas.