Naujas NATO narys – Kataras. Ar tai įmanoma?
Ka­ta­ras svars­to ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie NA­TO ir tap­ti vi­sa­tei­siu šio Va­ka­rų ka­ri­nio al­jan­so na­riu, par­eiš­kė emy­ra­to gy­ny­bos mi­nis­tras Kha­li­das bin Mo­ham­ma­das al At­tiyah.

„Šiuo metu Kataras yra viena svarbiausių valstybių regione pagal turimos ginkluotės kokybę“, – sakė ministras interviu karybai skirtam žurnalui „Altalaya“.

„Kalbant apie narystę NATO, mes esame svarbiausias Aljansui nepriklausantis jo sąjungininkas. Mūsų tikslas – tapti visateisiu nariu, jei mūsų partnerystė su NATO stiprės ir mūsų įsivaizdavimas teisingas“, – pridūrė Kh. M. al Attiyah.