Nauja 1 mlrd. eurų parama Ukrainai iš Europos
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pa­tvir­ti­no nau­ją 1 mlrd. eu­rų dy­džio par­amos Ukrai­nos eko­no­mi­kos sta­bi­li­za­vi­mui bei struk­tū­ri­nių re­for­mų šio­je ša­ly­je fi­nan­sa­vi­mui prog­ra­mą.

EK pranešime teigiama, jog tai – ketvirtoji Europos Sąjungos makrofinansinės paramos Ukrainai programa, kuriai dar turi pritarti Europos Parlamentas ir ES Taryba.

EK viceprezidentas Valdis Dombrovskis pabrėžė, jog šis sprendimas atspindi ES įsipareigojimus Ukrainai, o šios programos išmokas lemtų Kijevo ryžtas reformoms bei jų eiga.

Ukraina paraišką naujai ES makrofinansinės paramos programai pateikė pernai gruodį, netrukus po to, kai EK pranešė nebeskirsianti paskutinės, trečiosios 600 mln. eurų dydžio išmokos pagal ES trečiosios makrofinansinės paramos programą, nes Ukraina neįvykdė dalies prisiimtų įsipareigojimų. Trečioji ES makrofinansinės paramos programa buvo 1,8 mlrd. eurų dydžio, Kijevas dviem lygiomis išmokomis gavo du trečdalius šios sumos.