NATO vadovas sveikina narių ketinimus didinti išlaidas gynybai
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no, kad iki 2024 me­tų ma­žiau­siai 15 Al­jan­so vals­ty­bių vyk­dys įsi­pa­rei­go­ji­mą gy­ny­bai skir­ti ne ma­žiau 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP).

NATO vadovas tai pavadino judėjimu teisinga kryptimi.

„Mes judame teisinga kryptimi – visos NATO narės turi planų nacionaliniu lygiu, susijusių su išlaidų gynybai didinimu“, – sakė J. Stoltenbergas spaudos konferencijoje Briuselyje po dvi dienas trukusio NATO šalių gynybos ministrų susitikimo.

„2014-aisiais 2 proc. BVP gynybai skyrė trys NATO narės. Šįmet planuojame, kad iškeltą tikslą pasieks aštuonios valstybės, o iki 2024 metų 2 proc. BVP tam (karinėms išlaidoms) skirs 15 valstybių narių“, – sakė jis

Trečiadienį J. Stoltenbergas pranešė, kad visos NATO narės Briuselyje vykusiame pasitarime sutarė, jog būtina didinti investicijas į gynybą.

Ministrai pažymėjo, kad pasibaigus Šaltajam karui ketvirtį amžiaus buvo mažinami gynybos biudžetai ir tai atvedė prie situacijos, kai būtina nutraukti šiuos karpymus.

J. Stoltenbergas nurodė, kad karinių išlaidų gynybai didinimo klausimas bus svarstomas ir liepą vyksiančiame NATO viršūnių susitikime.