NATO vadovas sveikina artėjantį JAV ir Rusijos prezidentų susitikimą
NA­TO va­do­vas Jen­sas Stol­ten­ber­gas ket­vir­ta­die­nį pa­svei­ki­no pla­nus at­ei­nan­tį mė­ne­sį Hel­sin­ky­je su­reng­ti JAV ir Ru­si­jos pre­zi­den­tų su­si­ti­ki­mą ir par­eiš­kė, kad tai ati­tin­ka Al­jan­so po­li­ti­ką kal­bė­tis su Mask­va ir tuo pa­čiu už­ti­krin­ti stip­rią blo­ko gy­ny­bą.

Anksčiau ketvirtadienį Kremlius ir Baltieji rūmai paskelbė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiks Helsinkyje liepos 16 dieną.

„Sveikinu artėjantį prezidento Trumpo ir prezidento Putino susitikimą, nes tikiu dialogu. NATO pozicija Rusijos atžvilgiu yra mūsų vadinamas dviejų krypčių požiūris – tai gynyba ir dialogas“, – sakė J. Stoltenbergas, atvykęs į Briuselyje prasidedantį Europos Sąjungos viršūnių susitikimą.