NATO vadovas: Europos vienybė niekada nepakeis transatlantinės
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Eu­ro­pos vals­ty­bių vie­ny­bė ir bend­ra­dar­bia­vi­mas nie­ka­da ne­ga­lės at­sto­ti tran­sat­lan­ti­nės vie­ny­bės, ku­rios už­ti­kri­ni­mo sie­kia jo Al­jan­sas.

„Europos vienybė niekada negalės pakeisti transatlantinės vienybės“, – J. Stoltenbergas sakė kalbėdamas Berlyne.

Neseniai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) paragino kurti bendras Europos pajėgas, turinčias padėti apsiginti nuo pasaulio galybių ir užtikrinti gynybinę nepriklausomybę nuo Vašingtono.

Savo ruožtu JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusią savaitę sukritikavo šį E. Macrono pasiūlymą.

„Tai labai įžeidžiama, bet galbūt Europa turėtų pirmiausiai sumokėti sąžiningą indėlį NATO, kurią didžia dalimi subsidijuoja JAV!“ – parašė jis savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.

Anksčiau NATO generalinis sekretorius ne kartą sakė, kad neprieštarauja vieningos Europos kariuomenės sukūrimo idėjai. Tačiau jis pabrėžė, kad tokios pajėgos turėtų papildyti NATO, o ne jas pakeisti. Aljanso vadovas taip pat sakė, kad „europiečiai turi patys spręsti, kaip organizuoti bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityje“.