NATO vadovas atvyks į Makedoniją aptarti jos narystės Aljanse siekio
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas tu­ri at­vyk­ti į Ma­ke­do­ni­ją at­nau­jin­tų de­ry­bų dėl ša­lies na­rys­tės sie­kio, pra­ėjus de­šimt­me­čiui po to, kai ne­su­ta­ri­mai su kai­my­ni­ne Grai­ki­ja su­žlug­dė anks­tes­nį Skop­jė ban­dy­mą tap­ti Al­jan­so na­re.

J. Stoltenbergas į Skopjė turėtų atvykti vėliau trečiadienį. Ketvirtadienį numatyti jo susitikimai su naująja kairiųjų vadovaujama šalies vyriausybe, kuri pernai atėjusi į valdžią pažadėjo pabandyti išspręsti daugiau nei du dešimtmečius trunkančius nesutarimus su Graikija.

Šios dvi šalys nesutaria dėl Makedonijos pavadinimo. NATO narė Graikija blokavo Makedonijos pastangas prisijungti prie šio gynybinio bloko 2008 metais. Atėnai ginčija kaimynės teisę naudoti savo pavadinimą, nes tai esą gali reikšti teritorines pretenzijas į vadinamąjį Graikijos šiaurinį regioną.

JT pasiuntinys Matthew Nimetzas trečiadienį išreiškė viltį, kad 27 metus trunkančio ginčo dėl šios buvusios Jugoslavijos respublikos pavadinimo sprendimas yra ranka pasiekiamas.

„Labai tikiuosi, kad procesas juda teigiama kryptimi“, – sakė M.Nimetzas po derybų su minėtų dviejų šalių pasiuntiniais Jungtinėse Tautose.

Skopjė ir Atėnai šiuo klausimu nesutaria nuo 1991-ųjų metų, kai Makedonija paskelbė nepriklausomybę nuo Jugoslavijos. Atėnai ir ES šią mažytę valstybę, neturinčią priėjimo prie jūros, pripažįsta jos laikinu pavadinimu – kaip Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją (angl. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM). Šiuo pavadinimu Makedonija buvo priimta ir į Jungtines Tautas.