NATO pasmerkė „nepriimtinus“ V. Putino grasinimus raketomis
NA­TO tre­čia­die­nį pa­smer­kė Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no „nep­riim­ti­nus“ gra­si­ni­mus dis­lo­kuo­ti nau­jų ra­ke­tų, nu­tai­ky­tų į Va­ka­rų ša­lių sos­ti­nes, žlun­gant svar­biai Šal­to­jo ka­ro lai­kų su­tar­čiai.

Rusijos lyderis savo karingo tono metiniame pranešime perspėjo Vašingtoną nedislokuoti naujų raketų Europoje, jeigu galutinai subyrės Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutartis. Jis pridūrė, kad priešingu atveju Maskva dislokuotų atitinkamus ginklus, nutaikytus į „sprendimų priėmimų centrus“.

„Rusijos pareiškimai nusitaikyti į Sąjungininkus yra nepriimtini. Raginame Rusiją susitelkti į grįžimą prie Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties laikymosi“, – sakoma NATO atstovo pavaduotojo Pierso Cazalet pranešime.

„NATO yra gynybos aljansas, pasiruošęs ginti visas nares nuo bet kokios grėsmės. Nenorime naujų ginklavimosi varžybų, o sąjungininkai ne kartą ragino Rusiją patikrinamai sunaikinti savo vidutinio nuotolio raketas“, – pridūrė jis.

JAV anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad traukiasi iš INF sutarties, nes Rusija jau kelerius metus ją pažeidinėja, dislokavusi vieną naują sparnuotųjų raketų sistemą. Rusija savo ruožtu tvirtina, kad šis sistema atitinka INF reikalavimus, ir nurodė, kad taip pat pasitrauks iš 1987 metais sudaryto dvišalio susitarimo.

NATO vadovas Jensas Stoltenbergas pastarosiomis savaitėmis ne kartą sakė, kad Aljansas nedislokuos jokių naujų nuo žemės paleidžiamų branduolinių ginklų, atsakydamas į Rusijos raketų grėsmę.