NATO neateitų į pagalbą Izraeliui Irano atakos atveju
NA­TO ne­siim­tų gin­ti Iz­rae­lio, jei­gu žy­dų vals­ty­bę at­akuo­tų pa­grin­di­nis jos prieš­inin­kas Ira­nas, sa­ko­ma šeš­ta­die­nį pa­skelb­ta­me Al­jan­so ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus in­ter­viu.

Bloko vadovas Jensas Stoltenbergas sakė Vokietijos savaitraščiui „Der Spiegel“, kad Izraelis yra NATO partneris, bet ne narys, tad Aljanso „saugumo garantijos“ šiai šaliai netaikomos.

J. Stoltenbergas pažymėjo, kad NATO nedalyvauja Artimųjų Rytų taikos procese arba šio regiono konfliktuose.

Šis jo pareiškimas nuskambėjo padidėjus įtampai tarp Izraelio ir Irano. Pastaruoju metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu suintensyvino kritiką, nukreiptą prieš 2015 metų sutartį tarp galingųjų šalių ir Irano, pagal kurią Teheranas įsipareigojo apriboti savo branduolinę programą mainais į sankcijų sušvelninimą.

JAV prezidentas Donaldas Trampas praeitą mėnesį išvedė savo šalį iš šios sutarties.

Izraelio ir Irano pajėgos taip pat buvo susirėmusios dėl Teherano karinio vaidmens Sirijoje.