NATO lyderiai ragina Rusiją prisiimti atsakomybę dėl MH17 lainerio numušimo
Briu­se­ly­je vyks­tan­čio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo da­ly­viai tre­čia­die­nį sa­vo par­eiš­ki­me par­agi­no Ru­si­ją pri­pa­žin­ti sa­vo at­sa­ko­my­bę už oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rio nu­mu­ši­mo virš pro­ru­siš­kų se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mos Ry­tų Ukrai­nos, taip pat vi­so­ke­rio­pai bend­ra­dar­biau­ti ty­rė­jais, nag­ri­nė­jan­čiais šios 2014 me­tais įvy­ku­sios tra­ge­di­jos prie­žas­tis.

„Visiškai palaikome Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 2166-osios rezoliucijos dėl MH17 civilinio lėktuvo sudužimo ir kviečiame Rusijos Federaciją pripažinti savo atsakomybę bei visokeriopai bendradarbiauti su visomis pastangomis užtikrinti tiesą, teisingumą ir atskaitingumą“, – sakoma dokumente.

Iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą skridęs „Malaysia Airlines“ laineris „Boeing 777“, kuriame buvo 298 žmonės, 2014 metų liepos 17 dieną buvo numuštas virš prorusiškų separatistų kontroliuojamos teritorijos Ukrainos rytinėje Donecko srityje.

Žuvo visi lėktuve buvę žmonės, daugiausia olandai. Tarp aukų yra 17 šalių piliečių.

Gegužę tarptautinių tyrėjų grupė paskelbė, kad 2014-ųjų liepą virš Donecko srities į civilinį lėktuvą paleista zenitinio komplekso „Buk“ raketa buvo atgabenta iš Rusijos karinio padalinio Kurske.

Maskva savo ruožtu neigia esanti kaip nors susijusi su šuo incidentu.