Narystės NATO siekį Porošenka nori įtvirtinti konstitucijoje
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­ki­me su NA­TO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi Jen­su Stol­ten­ber­gu par­eiš­kė, jog no­ri kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ti ša­lies sie­kį tap­ti Šiau­rės At­lan­to al­jan­so na­re.

„Ketinu užtikrinti transatlantinės integracijos tąsą, įtvirtinti šį tikslą Ukrainos konstitucijoje, kad niekas negalėtų nukrypti nuo šio kurso“, – sakė P. Porošenka Briuselyje.

Ukrainos vadovas sakė tikįs, kad NATO durys bus atvertos Kijevui ir Tbilisiui, taip pat pažymėjo, kad jo šalis tinkamai pasirengs narystei Aljanse.

„Mes niekieno neprašysime leidimo tapti NATO nare, nes tai mūsų teisė“, – pažymėjo P. Porošenka.

Prezidentas išreiškė viltį, kad Aljansas palaikys Ukrainos euroatlantinės integracijos siekius.