Nadija Savčenko kalėjime paskelbė bado streiką
Gar­si bu­vu­si Ukrai­nos ka­riuo­me­nės pi­lo­tė, lai­ko­ma ka­lė­ji­me dėl įta­ria­mo są­moks­lo su­reng­ti at­aką prieš par­la­men­tą, tre­čia­die­nį sa­kė, kad pro­tes­tuo­da­ma at­si­sa­ko mais­to ir van­dens.

Nadija Savčenko pavadino save politine kaline ir sakė norinti protestuoti prieš tai, kas, jos nuomone, yra tyrėjų šantažas bei spaudimas.

N. Savčenko yra laikoma nuo kovo ir kaltinama planavusi ataką parlamente panaudojant rankines granatas bei automatinius ginklus. Ji kaltinimus atmeta kaip prezidento Petro Porošenkos bandymą atsikratyti įtakingos varžovės prieš kovą įvyksiančius prezidento rinkimus.

2014 metais N. Savčenko Ukrainoje tapo nacionaline didvyre, kai ją per mūšius Rytų Ukrainoje į nelaisvę paėmė Rusijos remiami separatistai ir ji atsidūrė Rusijos kalėjime.

2016 metais Rusija ją nuteisė už tai, kad ji veikė kaip dviejų rusų žurnalistų gyvybes nusinešusios minosvaidžių ugnies koreguotoja. Jai buvo paskirta 22 metų įkalinimo bausmė, bet, kilus tarptautiniam pasipiktinimui, netrukus ji buvo paleista. Kol buvo laikoma Rusijos kalėjime, ukrainietė irgi buvo paskelbusi bado streiką, dėl kurio jos sveikatos būklė buvo smarkiai pašlijusi.

Grįžusi į Ukrainą, kur buvo sutikta kaip didvyrė, N. Savčenko greit susipyko su P. Porošenka, kurio vyriausybę kaltino korupcija ir nekompetencija.

Ukrainos prokurorai apkaltino N. Savčenko sąmokslu surengti perversmą slapta susimokius su Rusijos remiamais separatistais. Kovo mėnesį, parlamentui panaikinus jos teisinę neliečiamybę, ji buvo sulaikyta.

N. Savčenko neigia kaltinimus ir sako, kad jos kalbos apie parlamento užpuolimą buvo „siurrealistinė politinė provokacija“ siekiant pajuokti vyriausybę, jos teigimu, nepateisinusią visuomenės vilčių.