Nadežda Savčenko pašalinta iš Nacionalinio saugumo komiteto
Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­ji Ra­da iš sa­vo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pa­ša­li­no ne­prik­lau­so­mą de­pu­ta­tę Na­dež­dą Sav­čen­ko.

Kaip pranešė naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas, šiam sprendimui per ketvirtadienio plenarinį posėdį pritarė 261 parlamentaras.

Atitinkamą pasiūlymą 2016 metų gruodį inicijavo Nacionalinio saugumo komiteto nariai.

Projekto autoriai aiškinamajame dokumente sako, kad N. Savčenko buvo susitikusi su Donecko ir Luhansko liaudies respublikomis pasiskelbusių separatistinių darinių lyderiais ir dalyvauja komiteto posėdžiuose, per kuriuos aptarinėjama su valstybės paslaptimis susijusi informacija.

„Kad nebūtų paviešinta informacija, susijusi su valstybės paslaptimis, ir atsižvelgiant į tai, kad komiteto narys turi dalyvauti posėdžiuose, kur bus nagrinėjami klausimai, susiję su valstybės paslaptimis, būtina artimiausiu metu priimti šį nutarimą“, – nurodoma aiškinamajame rašte.