Muzikantui gresia 20 metų kalėjimo
Los An­dže­le su­im­tas būg­ni­nin­kas Ro­bi­nas Di­Mag­gio, kal­ti­na­mas pa­si­sa­vi­nęs tūks­tan­čius JAV do­le­rių iš lė­šų, skir­tų vie­nam kon­cer­tui be­na­miams vai­kams or­ga­ni­zuo­ti.

Anot prokuratūros, vyrui gali būti pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo per ryšio priemones. Kol kas neaišku, ar jis turi advokatą.

Kaip teigiama, į R. DiMaggio sąskaitą 2016 metais buvo pervesta 750 tūkst. JAV dolerių, kai šis sutiko padėti labdaros fondui „Peace for You Peace for Me“ organizuoti koncertą Bulgarijoje.

Tačiau užuot sumokėjęs honorarus atlikėjams, 47-erių muzikantas išeikvojo lėšas asmeninėms reikmėms ir nusipirko savo buvusiai žmonai namą. Jei bus nuteistas, jam gali grėsti iki 20 metų laisvės atėmimo.

Per savo būgnininko karjerą R. DiMaggio yra grojęs įrašant Paulo Simono, Davido Bowie, Dianos Ross ir daugybės kitų atlikėjų albumus. Be to, jis yra ėjęs amerikiečių komiko Arsenio Hallo televizijos laidos muzikos direktoriaus pareigas.