Moterys Alžyre nebegalės dirbti su nikabais
Al­žy­ro val­džia užd­rau­dė vals­ty­bės įstai­gų dar­buo­to­joms ne­šio­ti ni­ka­bą – vei­dą den­gian­tį mu­sul­mo­niš­ką gal­vos ap­dan­ga­lą, penk­ta­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ra „As­so­cia­ted Press“ (AP).

Pranešime sakoma, kad Alžyro premjeras Ahmedas Ouyahia atitinkamus nurodymus su tokio sprendimo paaiškinimu nusiuntė ministerijoms ir regioninėms tarnyboms.

Premjeras pažymėjo, kad valstybės struktūrų darbuotojai privalo „įstaigoje laikytis saugumo reikalavimų ir bendravimo taisyklių, o tai savo ruožtu reiškia (galimybę) sistemingai ir nuolat identifikuoti asmenį pagal fizinius požymius“.

AP nurodo, kad dauguma moterų Alžyre, rinkdamosi musulmoniškus drabužius, pirmenybę teikia hidžabui, kuris neuždengia veido, o nikabą nešioja nedaug moterų.