Mirties bausmės klausimą Baltarusijoje spręs tauta
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad nė­ra pa­si­ruo­šęs vie­na­ša­liš­kai pa­nai­kin­ti mir­ties baus­mę ša­ly­je ir kad šį klau­si­mą rei­kia spręs­ti re­fe­ren­du­me.

„Kad ir kokia būtų mano nuomonė, pas mus įvyko referendumas. Todėl negaliu jūsų nustebinti ir negaliu atšaukti mirties bausmės“, – sakė A. Lukašenka per spaudos konferenciją, surengtą Rusijos žiniasklaidos atstovams, Minske.

„Šį klausimą turi spręsti tauta“, – pareiškė prezidentas.

A. Lukašenka taip pat sakė, kad visų sunkiausia pasirašinėti jam tenkančius dokumentus, susijusius su mirties bausmės vykdymu. Jis taip pat sakė visada susipažįstantis su nuteistojo baudžiamosios bylos medžiaga.

Baltarusija yra vienintelė Europos valstybė, kur tebevykdoma mirties bausmė. Pagal šalies konstituciją, ši išskirtinė bausmės priemonė yra skiriama už itin sunkius nusikaltimus. Teismo nuosprendis vykdomas sušaudant.

Nuo 2010 metų Baltarusijoje mirties bausmė buvo įvykdyta 13 nuteistųjų. Visų jų skundai buvo nagrinėjami JT žmogaus teisių komitete.

Ketvirtadienį JT žmogaus teisių komitetas pareiškė, kad mirties bausmės įvykdymas nuteistiesiems Aleksejui Michaleniui, Semionui Berežnojui ir Igoriui Geršankovui yra nepriimtinas.