Mirė Zimbabvės opozicijos lyderis Morganas Tsvangirai
Il­ga­me­tis Zim­bab­vės opo­zi­ci­jos ly­de­ris Mor­ga­nas Tsvan­gi­rai, il­gą lai­ką ko­vo­jęs su pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je pri­vers­to at­sta­ty­din­ti pre­zi­den­to Ro­ber­to Mu­ga­be re­ži­mu, tre­čia­die­nį mi­rė pra­lai­mė­jęs ko­vą su vė­žiu, bū­da­mas 65 me­tų, pra­ne­šė vie­nas jo par­ti­jos par­ei­gū­nas.

„Man liūdna pranešti, kad netekome savo ikonos ir kovotojo už demokratiją“, – tviteryje parašė Judėjimo už demokratines permainas (MDC) vienas iš pirmininko pavaduotojų Eliasas Mudzuri.

Dar vienas aukšto rango partijos narys naujienų agentūrai AFP patvirtino žinią apie M. Tsvangirai mirtį.