Mirė vienas iš „Microsoft“ įkūrėjų
Mi­li­jar­die­rius Pa­ulas Al­le­nas, 8-ame de­šimt­me­ty­je kar­tu su Bil­lu Ga­te­su įkū­ręs JAV prog­ra­mi­nės įran­gos mil­ži­nę „Mic­ro­soft“, mi­rė pir­ma­die­nį bū­da­mas 65 me­tų, pra­lai­mė­jęs vė­liau­sią ko­vą su vė­žiu, pra­ne­šė jo šei­ma.

„Mano brolis kiekvienu lygiu buvo ypatinga asmenybė. Dauguma pažinojo Paulą Alleną kaip technologą ir filantropą, bet mums jis buvo labai mylimas brolis ir dėdė, taip pat išskirtinis draugas“, – sakoma P. Alleno sesers Jody pranešime.

„Paulo šeimai ir draugams teko laimė patirti jo sąmojį, šilumą, jo dosnumą ir gilų rūpestį... Šiuo netekties ir sielvarto metu mums – ir daugybei kitų – esame itin dėkingi už pagalbą ir rūpinimąsi, jo demonstruotą kiekvieną dieną“, – pridūrė ji.

Dviem savaitėmis anksčiau P. Allenas viešai paskelbė, kad ne Hodžkino limforma, kurią jam buvo pavykę nuslopinti prieš devynerius metus, atsinaujino. Šis neišgydoma vėžio atmaina paveikia kraujo baltuosius kūnelius.

P. Allenas valdė savo verslą ir labdaros projektus per įmonę „Vulcan Inc.“

Jis taip pat aktyviai bendradarbiavo su Alleno mokslo tyrimų institutu ir valdė JAV profesionaliojo sporto komandas – Siatlo amerikietiškojo futbolo klubą „Seahawks“ ir Portlando krepšinio klubą „Trail Blazers“. Jam tai pat priklausė dalis kito amerikietiškojo futbolo Didžiosios lygos klubo – Seatlo „Sounders“.

„Visi mes, kam yra tekusi garbė dirbti su Paulu, šiandien jaučiame neperteikiamą netektį“, – sakoma panešime, paskelbtame „Vulcan“, kurią P. Allenas įkūrė 1983 metais pasitraukęs iš „Microsoft“.

„Jis pasižymėjo išskirtiniu intelektu ir aistra spręsti kai kurias sudėtingiausias pasaulio problemas – su įsitikinimu, kad kūrybinis mąstymas ir nauji požiūriai gali padaryti gilų ir ilgalaikį poveikį“, – pridūrė bendrovė.

Žurnalo „Forbes“ vertinimais, P. Alleno kapitalas yra apie 20,3 mlrd. JAV dolerių (17,5 mlrd. eurų).

„Microsoft“ paskelbė, kad P. Alleno „indėlis į mūsų bendrovę, pramonę ir bendruomenę yra nepakeičiamas“.

„Kaip vienas iš „Microsoft“ įkūrėjų jis savuoju ramiu ir atkakliu būdu kūrė stebuklingus produktus, patirtis ir institucijas. Tai darydamas jis keitė pasaulį“, – pridūrė įmonės generalinis direktorius Satya Nadella.