Mirė įkaitų vietą užėmęs prancūzų policininkas
Pra­ncū­zų po­li­ci­nin­kas, ku­ris pa­si­siū­lė į pre­ky­bos cen­tre dži­ha­dis­to lai­ky­tų įkai­tų vie­tą ir bu­vo su­nkiai su­žeis­tas, nuo pa­tir­tų su­žei­di­mų mi­rė, anks­ti šeš­ta­die­nį pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ge­rard'as Col­lomb'as.

„Pulkininkas leitenantas Arnaud Beltrame'as mirė. Jis mirė už savo šalį. Prancūzija niekada nepamirš jo didvyriškumo“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė ministras.

Policija aiškinasi, kaip įtariamasis Redouane'as Lakdimas gavo ginklą, iš kurio penktadienį šaudė Prancūzijos pietuose esančiuose Trebo ir Karkasonės miestuose.

Pareigūnų teigimu, 26 metų užpuolikas Karkasonėje pagrobė automobilį ir nužudė vieną žmogų. Vėliau Trebo prekybos centre jis paėmė grupę žmonių įkaitais, šaukė „Allahu Akbar“ (Dievas visų didžiausias) ir tvirtino norįs atkeršyti už „savo brolius Sirijoje“.

A. Beltrame'as neginkluotas pasisiūlė pakeisti vieną įkaitę. Jis sugebėjo slapta palikti savo mobilųjį telefoną, kad lauke esanti policija girdėtų, kas vyksta prekybos centre. Išgirdę viduje šūvius pareigūnai nusprendė įsiveržti ir nukovė užpuoliką.

A. Beltrame'ui mirus, per šią ataką žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki keturių. Dar keliolika žmonių buvo sužeisti.