Mirė garsus Rusijos aktorius Olegas Tabakovas
Ei­da­mas 83 me­tus mi­rė ru­sų ki­no ir tea­tro ak­to­rius, Mask­vos A. Če­cho­vo tea­tro me­no va­do­vas Ole­gas Ta­ba­ko­vas.

„Olegas Tabakovas mirė šiandien ligoninėje. Apie jo laidotuvių laiką ir datą bus pranešta atskirai“, – pirmadienį pranešė teatro atstovai.