Mirė buvęs Dalai Lamos pasiuntinys Lodi Gyari
Mi­rė bu­vęs Ti­be­to dva­si­nio ly­de­rio Da­lai La­mos de­ši­nio­ji ran­ka, dip­lo­ma­tas Lo­di Gya­ri, va­do­va­vęs se­ki­nan­čioms, be­vai­sėms de­ry­bos su Ki­ni­ja; jam bu­vo 69 me­tai, an­tra­die­nį pra­ne­šė bu­vę ko­le­gos.

Tarptautinė kampanija už Tibetą (ICT) paskelbė, kad anksčiau jai vadovavęs L. Gyari mirė pirmadienį San Fransiske. Mirties priežastis pranešime nenurodyta.

Geraširdis buvęs žurnalistas, neretai savo išraiškinga anglų kalba papuošdavęs kartais šypseną keliančius kapotus Dalai Lamos pareiškimus, iš tiesų ėjo Tibeto dvasinio lyderio užsienio reikalų ministro pareigas. Gyvendamas Jungtinėse Valstijose L. Gyari daug nuveikė, siekdamas Vašingtono paramos Tibetui.

2002 metais Kinijai sutikus derėtis su Dalai Lama, L. Gyari vadovavo delegacijai, kuri derėjosi su Kinijos vyriausybės atstovais Pekine, Tibeto sostinėje Lhasoje ir kitose daugiausia Tibeto vietovėse.

Iš pradžių šis dialogas buvo laikomas dideliu laimėjimu, galinčiu duoti pradžią Kinijos ir Dalai Lamos susitaikymui po nepavykusio tibetiečių sukilimo 1959 metais, kai Dalai Lama pabėgo iš Tibeto į Indiją.

Tačiau po devynių derybų etapų, trukusių iki 2010 metų, tibetiečiai nusivylė dialogu, Kinijai kategoriškai atmetant Dalai Lamos pasiūlymus suteikti Tibetui didesnę autonomiją, užtikrinti kultūros išsaugojimą, paliekant Pekino valdžią šiame Himalajų regione.

Dauguma apžvalgininkų manė, kad Pekinas sąmoningai vilkina beprasmes derybas, tikėdamasis, kad tarptautinė bendruomenė užmirš savo paramą Tibetui, kai šis neteks savo dvasinio lyderio Nobelio taikos premijos laureato 83 metų Dalai Lamos, sulaukiančio didžiulių minių palaikymo pasaulyje.

L. Gyari ir kitas Dalai Lamos pasiuntinys atsistatydino 2012 metais, nusivylę įstrigusiu dialogo su Kinija procesu ir blogėjančia žmogaus teisių padėtimi Tibete.

JAV Atstovų Rūmų demokratų mažumos lyderė, ilgametė Tibeto aktyvistė Nancy Pelosi (Nensi Pelouzi) paskelbė, kad gedi L. Gyari kaip „nepaprasto kovotojo už Tibeto tautą“.

„Būdami Tibeto draugai mes esame vieningi su tibetiečiais jų kelionėje, siekiant laisvės mokyti vaikus savo kultūros ir savo religijos regione savo kalba, – pareiškė ji. – Tokia padėtis Tibete yra iššūkis pasaulio sąžinei.“

L. Gyari atsistatydinimas sutapo su Dalai Lamos sprendimu atsisakyti savo politinės veiklos ir užsiimti tik dvasiniais reikalais.