Milošas Zemanas perrinktas Čekijos prezidentu
Da­bar­ti­nis Če­ki­jos pre­zi­den­tas pro­ru­siš­kų pa­žiū­rų Mi­lo­šas Ze­ma­nas šeš­ta­die­nį ne­di­de­le bal­sų pers­va­ra iš­rink­tas an­trai ka­den­ci­jai, ro­do ofi­cia­lūs re­zul­ta­tai.

Čekijos televizija pranešė, kad remiantis oficialiais duomenimis, gautais suskaičiavus 96,78 proc. balsų, už M. Zemaną balsavo 51,95 proc. rinkėjų. Jo varžovas, buvęs Mokslų akademijos vadovas, proeuropinių pažiūrų Jiri Drahošas gavo 48,04 proc. rinkėjų balsų.