Milijoninė minia reikalavo nepriklausomybės
Bar­se­lo­no­je į ei­ty­nes an­tra­die­nį su­si­rin­ko apie mi­li­jo­ną sa­vo re­gio­no ne­prik­lau­so­my­bės idė­ją pa­lai­kan­čių ka­ta­lo­nų, ku­rie dau­žė būg­nais ir švil­pė švil­pu­kais, pra­ne­šė vie­tos po­li­ci­ja.

Barselonoje vyksta tradicinės eitynės, rengiamos „nacionalinės dienos proga“. Nuo 2012-ųjų per šį renginį agituojama už atsiskyrimą nuo Ispanijos.

Pasak policijos, pernai šioje akcijoje taip pat dalyvavo apie milijoną žmonių.