Mikroautobusui Nyderlanduose įsirėžus į pėsčiuosius, žuvo 1 žmogus
Mi­kroau­to­bu­sui Ny­der­lan­duo­se įsi­rė­žus į bū­rį pės­čių­jų prie vie­no di­de­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lio, žu­vo vie­nas žmo­gus, trys su­nkiai su­žeis­ti.

Incidentas įvyko paryčiais pietiniame Landgrafo mieste netoli sienos su Vokietija. Miokroautobuso vairuotojas paspruko.

Kol kas neaišku, kokios šio incidento aplinkybės.

.