Mike'as Pompeo: JAV turės suteikti saugumo garantijų Šiaurės Korėjai
Jung­ti­nės Vals­ti­jos nu­si­tei­ku­sios su­teik­ti sau­gu­mo ga­ran­ti­jų Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­riui Kim Jong Unui mai­nais į su­si­ta­ri­mą, kad ši ša­lis at­si­sa­kys sa­vo bran­duo­li­nio ar­se­na­lo, sek­ma­die­nį par­eiš­kė vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo.

Diplomatijos vadovas sakė televizijai „Fox News“, kad Jungtinės Valstijos turės „suteikti patikinimų dėl saugumo“ Kim Jong Unui, jeigu abi šalys sugebės susitarti.

M. Pompeo praeitą savaitę susitiko su Kim Jong Unu Pchenjane, vykstant pasiruošimams Šiaurės Korėjos lyderio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo istoriniam susitikimui, turinčiam įvykti birželio 12 dieną Singapūre.

D. Trumpas nori, kad Šiaurės Korėja likviduotų savo branduolinius ginklus negrįžtamu ir patikrinamu būdu.

Pasklaustas „Fox News“, ar Jungtinės Valstijos sako Kim Jong Unui, jog jis galės likti valdžioje, jeigu įvykdys Vašingtono reikalavimus, M. Pompeo atsakė: „Aišku, turėsime suteikti patikinimų dėl saugumo.“

Valstybės sekretorius toliau šios temos neplėtojo, bet jo komentaras gali būti susijęs su Pchenjano ankstesniais reikalavimais suteikti saugumo garantijų.

Pareiškime, paskelbtame 2005 metais vykstant šešiašalėms deryboms su Šiaurės Korėja dėl jos branduolinės programos, sakoma, kad „Jungtinės Valstijos patvirtino nelaikančios jokių branduolinių ginklų Korėjos pusiasalyje ir kad jos neturi jokių ketinimų užpulti arba įsiveržti (į Šiaurės Korėją), naudodamos branduolinę arba įprastą ginkluotę“.

Pchenjanas teigia, kad branduoliniai ginklai jam būtini, siekiant apsisaugoti nuo potencialaus JAV karinio puolimo ir pastangų nuversti Kim Jong Uno vyriausybę.

„Nesuklyskite: Amerikos interesas – išvengti rizikos, kad Šiaurės Korėja paleis branduolinį ginklą į Los Andželą, Denverį arba tą pačią vietą, kur sėdime šį rytą, – M. Pompeo sakė iš Vašingtono. – Tai mūsų uždavinys; tai galutinė padėtis, kurią mums išdėstė preizidentas. Tai misija, su kuria jis mane pasiuntė praeitą savaitę – nukreipti mus trajektorija, kad tai būtų pasiekta.“

Per kitą interviu paklaustas, ar Jungtinės Valstijos siektų, kad Šiaurės Korėjos režimas būtų pakeistas, M. Pompeo atsakė, kad „tik laikas parodys, kaip vyks šios derybos“.

„Prezidentas vartoja kalbą, sakančią „pažiūrėsim“, – valstybės sekretorius sakė televizijai CBS. – Prezidento Trumpo Amerikos vadovybės akys plačiai atmerktos.“