Mike'as Pice'as atsisakė iškilmingos vakarienės su Šiaurės Korėjos delegacija
JAV vi­cep­re­zi­den­tas Mi­ke'as Pen­ce'as ne­da­ly­va­vo va­ka­rie­nė­je, vy­ku­sio­je penk­ta­die­nį prieš Pjong­čan­go žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją, ku­rio­je, kaip pra­ne­ša­ma, jis tu­rė­jo sė­dė­ti už vie­no sta­lo su Pie­tų Ko­rė­jos pre­zi­den­tu Moon Jae-inu ir Šiau­rės Ko­rė­jos no­mi­na­liu vals­ty­bės va­do­vu Kim Yong Na­mu, pra­ne­šė Seu­las.

Per televiziją parodytuose Pjongčange vykusio priėmimo svečių išsodinimo planuose matyti, kad M.Pence'ui buvo skirta vieta tiesiai prieš Kim Yong Namą.

Tačiau Pietų Korėjos prezidentūros atstovas pranešė, kad M. Pence'as atvyko vėlai, „pasisveikino su tais, kurie sėdėjo prie pagrindinio stalo, ir išėjo net neprisėdęs“.

Amerikos viceprezidentas buvo iš anksto informavęs Seulą, kad netrukus po to jis turėjo vakarieniauti su JAV sportininkais, „todėl jo vieta nebuvo paruošta atitinkamai“, nurodė Seulo Mėlynųjų rūmų atstovas.

„Jis ruošėsi išvykti iš karto po grupinės fotosesijos, tačiau prezidentas Moon Jae-inas paragino jį „pamatyti draugus“ , todėl jis trumpam užsuko į priėmimo salę“, sakė jis.

M. Pence'as nepaspaudė Kim Yong Namui rankos, o Japonijos premjeras Shinzo Abe tai padarė ir dar apsikeitė keliais žodžiais, informavo prezidentūros atstovas.

Šiaurės Korėjos atstovas, kuris yra aukščiausio rango pareigūnas kada nors oficialiai apsilankęs Pietų Korėjoje, buvo pasodintas tarp Tarptautinio olimpinio komiteto prezidento Thomo Bacho ir JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso.

Nei M. Pence'as, nei Sh. Abe nedalyvavo, vakarienės svečiams fotografuojantis bendrai nuotraukai, kurioje Kim Yong Namas matyti stovintis už Moon Jae-ino.