Migrantai strigo laive tarp Italijos ir Maltos
Mal­ta sek­ma­die­nį pa­kar­to­jo at­si­sa­kan­ti at­ver­ti sa­vo uos­tus Vi­dur­že­mio jū­ro­je esan­čiam vie­nos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos mig­ran­tų gel­bė­ji­mo lai­vui su šim­tais žmo­nių, ig­no­ruo­da­ma Ita­li­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro ra­gi­ni­mą „ne­nug­ręž­ti akių“.

Šeštadienį „SOS Mediterranee“ išgelbėti 629 migrantai yra įstrigę Prancūzijos nevyriausybinės organizacijos laive „Aquarius“, šiuo metu esančiame tarp Maltos ir Sicilijos ir laukiančiame leidimo prisišvartuoti kokiame nors uoste.

Italijos kraštutinių dešiniųjų vidaus reikalų ministras Matteo Salvini bendrame pareiškime su ministru Danilo Toninelli, atsakingu už Italijos pakrančių apsaugą, pažymėjo, kad Malta „nebegali toliau nugręžti akių, kai kalbama pagarbą konkrečioms tarptautinėms konvencijoms dėl žmonių gyvybės apsaugos“.

„Dėl to prašome vyriausybės Valetoje priimti „Aquarius“ ir suteikti pirmąją pagalbą laive esantiems migrantams“, – rašoma ministrų pareiškime.

Maltos vyriausybė į tai atsakė, kad ministras pirmininkas Josephas Muscatas pasikalbėjo su Italijos premjeru Giuseppe Conte ir pabrėžė, kad „Malta elgiasi griežtai laikydamasi visų savo tarptautinių įsipareigojimų“.

„Dėl to Malta neįsileis to laivo į savo uostus“, – rašo vyriausybės pareiškime.

Žiniasklaida anksčiau pranešė, kad M. Salvini pagrasino uždaryti Italijos uostus migrantų gelbėjimo laivams, jei Malta nieko nedarys.

Tuo tarpu G. Conte pranešė, kad Italija pasiuntė du patrulinius laivus su medikais, kad esant reikalui būtų galima suteikti medicininę pagalbą laive „Aquarius“ esantiems žmonėms.

Maltos vyriausybės atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP pabrėžė, kad migrantai buvo išgelbėti Libijos paieškų ir gelbėjimo zonoje vadovaujant gelbėjimo operacijų koordinavimo centrui Romoje, todėl Malta neturi teisinės prievolės priimti migrantus.